Welkom

Hierbij krijgen jullie het opleidingsysteem voor je eigen vereniging. Belangrijk is het om te weten dat dit opleidingssysteem de rode draad is waaraan je als trainer moet houden binnen je eigen vereniging. Dat betekent niet dat je dit opleidingssysteem blindelings moet volgen. Dit systeem is gemaakt als hulpmiddel. Dit hulpmiddel kun je gebruiken en je eigen ideeën aan toevoegen, zodat elke trainer zich prettig voelt bij de manier van training geven.

Belangrijk van het systeem is dat iedereen op dezelfde manier de technieken aan leert, zodat de kinderen altijd dezelfde soort techniek horen en niet dat het per jaar verschilt van manier van uitvoeren. Het gaat hierbij niet op de manier van uitleggen en de manier van training geven, maar meer dat elk verhaal van elke trainer op hetzelfde neer komt. Het is juist de bedoeling dat de trainers zichzelf ontwikkelen en hun eigen trainingen maken, maar kunnen altijd hulp krijgen via dit systeem.

De oefeningen die er bij elke leeftijdscategorie bij staan kun je letterlijk over nemen, maar dat hoeft niet perse. Het zou mooi zijn als je elke oefening eigen kan maken en zo aanpassen dat je daar alle vertrouwen in hebt. Je kan de oefeningen zo aanpassen dat ze wel passen bij het team dat je training geeft. Je kan je eigen creativiteit gebruiken om de oefeningen te veranderen. Het enige dat belangrijk is dat je de technieken zo uitlegt dat alle trainers hetzelfde bedoelen.

Bij de oudere leeftijdcategorieen staan er ook speelsystemen bij. Het wordt aanbevolen deze spelsystemen zo snel mogelijk in te passen bij je team. Mochten er problemen zijn dan kan je kiezen voor een tussen fase, maar probeer zo snel mogelijk naar het eigenlijke systeem te gaan.

Veel plezier met het training geven aan jullie team!!